VoetbalTennis Masters - Groningen, Friesland, Drenthe en omstreken

Visie

VOETBALTENNIS = TRAINING BASISTECHNIEK

Kijk eens naar een wedstrijd in het amateurvoetbal of het betaald voetbal en stel jezelf eens de volgende vragen:


1. "Hoe vaak moeten ballen in een wedstrijd direct uit de lucht of met een stuit worden (door)gespeeld?"
Precieze cijfers hebben we niet, maar het is voor VTM (over)duidelijk dat bij (heel) veel spelmomenten spelers worden uitgedaagd om ballen door de lucht of met stuit op een goede manier te verwerken.


2. "Hoe is doorgaans de kwaliteit van de balverwerking van zulke ballen?"
Hoe vaak komt een volley aan op de plek waar die is bedoeld? Levert de gemiddelde kopbal vaker balbezit of juist balverlies op? En hoeveel balcontacten zijn er nodig om een stuiterende bal te verwerken? Ballen door de lucht of met een stuit verwerken zijn over het algemeen niet de makkelijkste ballen en leveren regelmatig (onnodig) balverlies op door een verkeerde timing, technische uitvoering, inschattingsfout of anderzijds.

3. "Hoe wordt het verwerken van 'ballen uit de lucht' en 'ballen met een stuit' getraind op een gangbare voetbaltraining?"
In de meeste partijspelen komen de bedoelde situaties normaal gesproken veelvuldig voor, in positiespelen - waar veel over de grond wordt gespeeld - alweer veel minder. Bekijk je het aantal trainingsmomenten voor ballen door de lucht en met een stuitop individueel spelersniveaudan is het trainingseffect in deze vormen minimaal. Er zijn verder uiteraard diverse trainingsoefeningen (bijv. met 2/3/4-tallen) en afwerkvormen e.d. waarbij de volley, het koppen en de balverwerking via het dijbeen en op de borst wordt nagebootst, maar een gave spelvorm waarin de bedoelde ballen veelvuldig terugkomen...?

Het direct uit de lucht verwerken van een bal met het dijbeen of de borst, het direct doorspelen van een bal uit de lucht d.m.v. een volley, het 'met gevoel' plaatsen of verlengen van een bal met het hoofd of zelfs de schouder, het controleren van 'stuitballen' en het oefenen van de dropkick (of lobje en stifje!)... Al deze technische basishandelingen worden spelenderwijs getraind met voetbaltennis. Elke speler komt continu - in zo goed als elke rally - in situaties waarbij zulke ballen moeten worden verwerkt.


Samengevat: VTM sluit zich aan bij de visie van Willem van Hanegem over de belangrijkheid van voetbaltennis - zoals het trainen van de techniek en het ontwikkelen van voetbalinzicht - voor een voetballer. Daarnaast is VTM ervan overtuigd dat met regelmaat voetbaltennis spelen tegemoet komt aan Johan Cruijff z'n visie over het beter beheersen van de simpele handelingen: de basistechniek. Regelmatig en structureel voetbaltennis spelen - 'Word een VoetbalTennis Master!' - maakt dat voetballers in een dynamische vorm op jonge én oudere leeftijd op een leuke en effectieve manier (meer) meester worden over de bal.

VOETBALTENNIS = TEAMBUILDING

VTM ziet voetbaltennis als een ideale teambuildingsactiviteit voor ieder voetbalteam. De vorm stimuleert vanzelf al de basisitechniek en het plezier in voetbal. Echter, daarnaast kan voetbaltennis ook bewust worden ingezet om het teamgevoel te stimuleren en zo het functioneren van het team positief beïnvloeden. De centrale vraag hierbij is (en die 'op zeker' tot een gezonde onderlinge rivaliteit zal uitnodigen): 'Wie zijn de VoetbalTennis Masters van jouw team?'

• Uitdagend- Het is een uitdagende voetbalvorm voor iedere speler waarbij spelregels - op individueel en groepsniveau - eenvoudig makkelijker of moeilijker kunnen worden gemaakt #basistechniektraining

• Origineel- Het is een originele vorm ter afwisseling van de gangbare trainingsvormen #variatie

• Geblesseerden & stafleden- Door de lagere intensiteit en het ontbreken van onderling fysiek contact kunnengeblesseerde spelers die nog niet wedstrijdfit zijn in veel gevallen wel voetbaltennis spelen en zo weer onderdeel zijn van de spelersgroep. Ook andere vaardige betrokkenen van het team - zoals leden van de technische en/of medische staf - kunnen bij een voetbaltennisactiviteit meespelen.

• Stimuleren onderling contact - Spelers die 'van nature' weinig contact met elkaar hebben kunnen door loting of door indeling van de trainer een onverslaanbaar voetbaltennis duo vormen. Door samen te spelen en met elkaar te moeten samenwerken en communiceren komen ze nader tot elkaar, bijv. in de voorbereiding op een nieuw seizoen. Voorbeelden van teamversterkende combinaties: een nieuwe speler met een speler die al langer in het team speelt, een routinier gekoppeld aan een jonge(re) speler die net komt kijken, een technisch vaardige maar wat flegmatieke speler gekoppeld aan een 'harde werker' met een echte winnaarsmentaliteit, etc. Door te sturen in de samenstelling van voetbaltennisduo's (of evt. trio's) kan het groepsproces positief worden beïnvloedt.

• Sportief & gezellig - Een voetbaltennistoernooi in combinatie met een BBQ is - bijv. aan het eind van het seizoen - sportief én heel gezellig!

VOETBALTENNIS = CLUBBUILDING

Het leuke van voetbaltennis is dat iedereen die een balletje kan hooghouden voetbaltennis kan spelen. En natuurlijk is de één vaardiger dan de ander, maar iedereen bij de voetbalclub kan het in principe spelen. En dat is mooi, want dat biedt prachtige door VTM zogenoemde 'clubbuilding'-kansen voor iedere voetbalvereniging: het binden, verbinden en verenigen van de leden (incl. vrijwilligers, donateurs, ed) om zo tot een leukere, socialere en sterkere club te komen in tijden van individualisering waar 'het hebben van clubgevoel' in toenemende mate op de tocht staat.


• Binden - Zowel actieve jeugdspelers en senioren als leden die als veteranen of walking footballers te boek staan kunnen het onderling tegen elkaar opnemen of juist door elkaar gemixt. Zo kunnen verschillende generaties een voetbaltennisduo (of trio) vormen, denk bijv. aan de mogelijkheid van een vader/zoon-, ouder/kind- of familietoernooi.

• Verbinden - Meisjesvoetbal is ongekend populair, dus wanneer de club ook meiden- en/of vrouwenteams heeft kunnen dames zich hier uiteraard ook bijvoegen door samen te spelen of door een gemengd duo te vormen met een voetballende clubjongen of -man (zoals een gemengd dubbel bekend uit het tennis)


• Verenigen - Veel is mogelijk door de lagere intensiteit / het kleine speelveld (het is voor iedereen te belopen), de afwezigheid van fysiek contact (denk aan jong vs oud(er) en het naar niveau aanpassen van de spelregels. Zo zou je zelfs kunnen afspreken dat bepaalde vaardige spelers de bal 1x mogen raken en andere minder vaardige spelers 2x, op deze manier kan iedereen meedoen!

De mogelijkheden om voetbaltennis als 'clubbuilding'-activiteit in te zetten zijn al met al divers. Zeker wanneer sportiviteit, prestatie - 'Wie zijn de VoetbalTennis Masters van jouw club?'' -en gezelligheid hand in hand gaan. Denk ook in combinatie met andere activiteiten als een 7 vs 7 toernooi, een gezellige BBQ, braderie, verloting en dergelijke. Zie s.v.p. bij 'Toepassingen' welke mogelijkheden er onder meer zijn.